A one week Dubai itinerary

Dubai has been a long time on our bucket list. And right now, we had to enjoy it for a week. It´s the largest of the seven emirates we know especially because of its amazing projects. Most of them are accessible to everyone, so we could not miss them.

Dubai bol dlhú dobu na našom zozname krajin, ktoré chceme navštíviť. A práve teraz sme mali to štastie vychutnať si ho naplno počas siedmych dní. Je to najväčší zo siedmych emirátov, ktorý poznáme najmä kvôli jeho úžasným projektom. Väčšina z nich je dostupná pre všetkých a tak sme si ich nemohli nechať ujsť.

Day 1/ Deň 1

Arrive at Al Maktoum International Airport in Dubai.

We arrived late in the evening. First, we changed the money at the airport (they had a very good rate) and then we took a taxi for accommodation. The airport is about 60 km to Ibis One Central. We paid 180 AED (about 40 €) for the taxi, and the journey took us about an hour. The hotel was about 5 minutes from the metro and also offered a free bus to the public beach and some shopping centers.

Prílet na medzinárodné letisko Al Maktoum v Dubaji.

Prileteli sme neskoro večer. Najprv sme si zmenili peniaze na letisku (mali veľmi výhodný kurz) a potom sme si vzali taxík na ubytovanie. Letisko je asi 60 km k hotel Ibis One Central. Za taxi sme zaplatili 180 AED (cca 40€) a cesta trvala asi hodinu. Hotel sa nachádzal asi 5 minút od metra a taktiež ponúkal bezplatný autobus na verejnú pláž a do niektorých nákupných stredísk. Continue reading „A one week Dubai itinerary“

Travel resolution for 2017

 

Čaute všetci! Na začiatok by som vám chcela popriať šťastný nový rok a ešte viac dobrodružstiev ako ste zažili v minulom roku. My sme si počas sviatkov poriadne oddýchli a nabrali nové sily a chuť objavovať. A práve v tomto článku sa dozvieš aké máme cestovateľské ciele a predsavzatia na tento rok 2017.

Continue reading „Travel resolution for 2017“

How to stay fit while travelling

 
Pre tých z nás ktorý sa chcú udržiavať v kondícii celý rok môže byť dovolenka postrachom. Či už je to all inclusive alebo len tie teple dni keď sa nám nič nechce. A predsa keď už sa cely rok snažíme aby sme vyzerali dobre, nepokazíme si to práve teraz. Tak tu je par mojich tipov na čo si dávať pozor a ako nahradiť pravidelný tréning.

For those of us who want to keep fit all year, holidays can be a bad. Whether it be all inclusive or only those warm days when we don´t want do anything. Yet when already a whole year trying to look good, we do not ruin it now. So here are some of my tips on what to watch out for and how to replace a regular workout.

Ako prvému by som sa chcela venovať práve tomu čo jeme a pijeme:

 

1. Jedzte malé porcie a častejšie – toto všeobecne zaužívané pravidlo dodržujte aj na dovolenke a neprepadne vás tak skoro chuť na sladké.

 

2. Pozor na zmrzliny a sladené vody – v oboch sa totiž skyva veľa neželaného cukru a ak tak sa ich snažte nahradiť neperlivou vodou a čerstvými šťavami bez cukru a namiesto zmrzliny skúste sorbety alebo mrazený jogurt. 

 

3. Alkoholické nápoje a drinky – jeden obsahuje toľko množstva kalórii ako keby ste zjedli celý obed takže ich tiež obmedzujte.

 

4. Ovocie – aby som nepísala len to co nemôžeme tak práve ovocia sa najedzte do sýtosti len  si vyberte také s čo nemenším množstvom cukru ako čučoriedky, figy, melón.

 

5. Fast foodypokiaľ je možne aspoň ich obmedzujte, pretože poväčšine obsahujú veľa soli a oleju čim sa naše telo zanesie.
Firstly, I would like to dedicate to what we eat and drink:
 
1. Eat small meals more frequently – this commonplace rule follow on holiday and you don ´t want to sweeties so much.
2. Watch out for ice cream and sweetened water – both the fact hide many unwanted sugar and if so they try to replace the non-carbonated water and fresh juice without sugar and  instead ice cream try sorbet or frozen yogurt.
3. Alcoholic drinks – one contains as many calories as if you ate the whole dinner so restrict them as well.
4. Fruit – that I did not write only what we can´t so you can eat it to be full but also choose the amount of no less sugar such as blueberries, figs, melon.
5. Fast Food – if it can at least their restrict because they typically contain a lot of salt and oil thereby clogs our bodies.
 

 

A ak náhodou niečomu neodoláte tu je par tipov ako to spálite:

1. Cvičenie – nie nebojte sa nekážem vám hneď naklusať do posilky. Sú cvičenia ktoré stihnete odcvičiť za 5 minút a ešte aj na izbe bez potreby činiek alebo iného náradia. Skúste videá od Zuzka Light, ktoré sú rýchle ale naozaj náročné.

2. Plávanie – ak ste pri mori asi najjednoduchší spôsob je vybrať sa k vode a vyplávať to.
3. Beh – behať sa dá v podstate všade a este pri tom objavíte nove miesta. Samozrejme v niektorých krajinách to nie je bezpečne.
4. Turistika – ďalšou z možnosti je poobzerať sa po nejakom kopci a vyliezť naňho. Výhodou je že spálite dosť kalórii a väčšinou budete mat krásny výhľad na okolie.
5. Bicyklovanie- poväčšine sa všade požičiavajú bicykle za par korún a tak stačí vysadnúť a isť do najbližšieho mesta ale ku nejakému jazeru, záleží od toho čo mate  na blízku.
And if by chance something can not resist here are a few tips on how to burn:
 
1. Exercise – you don´t need go directly to the gym. These are exercises that can manage  for five minutes, and even in the room without the need dumbbells or other tools. Try listing by Zuzka Light, which are fast but really challenging.
2. Swimming – If you are at sea probably the easiest way is get to the water and swimm it.
3. Running – can run basically everywhere and you can discover new places or find new friend too. Of course, in some countries it is not safe.
4. Hiking – Another option is to look around for some hill and hike at there. The advantage is that you burn enough calories and usually you have a great view of the surroundings.
5. Cycling- mostly everywhere borrow bikes for a few bucks so just privileges and go to the nearest town or the lake, depending on what you have at hand.
Tak ak sa chystáte sa cesty alebo už práve cestujete dúfam že sa vám to pomôže a spolu ostaneme fit po cely rok. Samozrejme sme na dovolenke aby sme si oddýchli a užili si to tak na to tiež nezabúdajme. Dajte mi vedieť ako cvičíte vy a čomu práve neviete odolať.
 

So if you are going to the holiday or already traveling I just hope that it will help you stay fit  throughout the year. Of course we are on vacation so we can rest up and enjoyed it but also don´t forget to it. Let me know how you exercise and you can´t  resist.

How to travel as a student

Cestovanie je jedna z vecí bez ktorých si svoj život neviem predstaviť. Stále chcem objavovať miesta na ktorých som ešte nebola. No ako študent mám síce dosť voľného času, najmä cez prázdniny, no väčšinou sú to peniaze, ktoré mi chýbajú. A preto som hľadala možnosti ako cestovať a pritom neminúť veľa. Vďaka tomu, že študujem sa môžem dostať na miesta, ktoré by som normálne nemohla vidieť či už kvôli získaniu víz alebo aj kvôli nedostatku financií.
Preto sa chcem dnes s vami podeliť a pár možností ako cestovať ak si ešte študent:
  • Výmenné pobyty: ako prvú možnosť by som chcela uviesť výmenné pobyty, ktoré u nás v Európe sú možné prostredníctvom programu Erasmus. Tento program využíva každá škola ak ma uzatvorené zmluvy s univerzitami v zahraničí. Každá škola má iné podmienky na prijatie na tento program. No ak vás vyberú zažijete neopakovateľný semester v zahraničí a získate štipendium, ktoré poväčšine kryje 50% výdavkov. Ďalej tiež môžte skúsiť vycestovať ako samoplatca číže si všetky náklady platíte sami. Tu je výhodou, že môžte vycestovať aj mimo krajín Európy.
  • Stáže: ďalšou možnosťou je ísť na stáž do nejakej firmy, kde získate cenné skúsenosti čo vám pomôže s hľadaním práce. Stáž si môžte hľadať jednotlivo podľa zamerania alebo sú tu potom organizácie, ktoré vám s tým pomôžu ako je Aiesec. V tejto organizácií zaplatíte príslušný poplatok (cca 200€) ale poväčšine máte ubytovanie a stravu zdarma a ak sa jedná o platenú stáž tak samozrejme aj dohodnutú odmenu. Ak si myslíte, že si dokážete nájsť stáž sám prípadne si necháte poradiť v škole od Erasmus koordinátora, môžte získať grant na stáž, ktorý vám pokryje náklady a aj príspevok na dopravu.
  • Dobrovoľníctvo: aj prostredníctvom dobrovoľníctva viete stráviť leto v zahraničí a pritom sa dostať do krajín, ktoré nie sú práve dovolenkové destinácie, ale o to viac dobrodružstva zažijete. Jednou z organizácií je Európska dobrovoľnícka služba, ktorá má veľa ponúk v rôznych častiach sveta. Záleží už len na vás kde sa rozhodnete odísť.
  • Letné školy: ďalšou skvelou možnosťou ako spoznať nové miesta je ísť na letnú školu. Veľa letných škôl ponúka plné štipendia číže vás to nebude nič stáť a ešte sa aj niečo nové naučíte. Na Slovensku ich môžte nájsť na stránke SAIA. Stačí si nájsť vhodnú školu a už len čakať či vás vyberú. Jednou z neobvyklých možností letných škôl sú tie od AEGEE. V rámci týchto škôl zaplatíte poplatok (od 90€ do 400€ záleží od konkrétnej univerzity) kde sa ale neučíte veci z odboru ale spoznávate krajinu a učíte sa jazyk krajiny v ktorej ste.
Všetky tieto tipy sú skvelé príležitosti na cestovanie tak budem rada ak ich využijete a dáte mi o tom vedieť. A ak vás ešte niečo zaujíma, na čo by ste sa radi spýtali budem len rada.
 

 

Travel is one of the things without which you can not imagine your life. I still want to explore places where I haven ´t been yet. But as a student, although I have enough free time, especially during the holidays, but mostly it is money that is missing. And that’s why I was looking for opportunities to travel and don´t need too much money. Due to the fact that as a student can get to places that I would not normally see either due to visa or even a lack of funds.
 
Therefore, today I want to share with you a few ways to travel if you are still a student:
 
  1. Abroad exchanges: As a first option, I would point exchanges that here in Europe are possible through the Erasmus program. This program uses each school if it has a contract with universities abroad. Each school has different conditions for acceptance into the program. But if you are choosen you will have e an unforgettable semester abroad and get a scholarship which typically covers 50% of funds. Furthermore, you can also try to travel as paying for their studies to pay all the costs themselves. There is an advantage that you can to travel outside European countries and somethimes you can get scholarship from external organisation. 
  2. Internship: Another option is to go for an internship in some company where you gained valuable experience which will help you with your job seek. Complain you can search individually according to targeting and then there are organizations that help you do this as AIESEC. In this organization you have paid the applicable fee (200 €) but mostly you have accommodation and meals free of charge if it is a paid traineeship are of course your reward. If you think that you can find yourself an internship or find help at school from Erasmus coordinator, you can get a grant for an internship that will cover the costs and the transport fees too.
  3. Volunteering: through volunteering know to spend the summer abroad while to get into the country, not just a vacation destination but the more adventures you can see. One of the organizations is the European Voluntary Service, which has a lot of offers in various parts of the world. It is just up to you to decide where to go.
  4. Summer schools: Another great option to get to know new places is to go to summer school. Many summer schools offering full scholarships So you it will not stand still and also learn something new. One unusual for summer school are those of AEGEE. Within these schools pay a fee (from € 90 to € 400 depending on the particular university) but where they do not learn things from the field but you recognize the country and learn the language of the country where you are.
 
All of these tips are great opportunity for travelling so don´t look for the excuses why you can´t go to travel and just go somewhere. I hope you will choose one of these and try it. Get me know if you was somewhere with this programs and don´t be afraid to ask something, I´ll be happy of that.

Best European destination for summer 2016

 

Dnes by sme vám chceli ukázať zoznam najlepších európskych destinácií pre tento rok, ktorý sme vybrali. V každej z destinácií si každý príjde na svoje, či už je to more alebo pamiatky a tak isto sú tu lacnejšie aj trochu drahšie destinácie záleží len na vašom rozpočte.
Ako prvé by sme vám ukázali destinácie pri mori:

1,Chotvátsko

– je v roku 2016 jednou z najnavštevovanejších krajín, aj pretože sa tu môžete cítiť bezpečnejšie
– nájdete tam väčšinou kamienkové pláže, ale na pár plážach nájdete aj piesok
– keď vás dostihne nepriaznivé počasie, môžte sa vydať objavovať historické miesta, ktorých je tu neúrekom
– v Chorvátsku si viete nájsť rôzne cenové rozmedzie

2.Grécko
– je tiež dobrou alternatívou na toto leto
– nájdete tam rovnako kamenisté aj piesočnaté pláže
– na niektorých miestach sa môžete pokochať typickou bielo- modrou architektúrou
– pláže a mestá su zvyčajne nádherné a domáci priateľský

3.Bulharsko
–  je lacnejšia varianta na dovolenku, vhodná aj pre väčšie skupiny
– more nieje síce také priezračné ako v predchádzajúcich destinácia ale je rovnako dobré
– nájdete tam široké piesočnaté pláže
– tiež sa môžete pokochať rôznymi pamiatkami v niektorých mestách ako Burgas

4.Taliansko
– z tohto výberu je jednou z drahších destinácií
– nájdete tu piesočnaté pláže v krásnych zátokách ale aj mimo nich
– oplatí sa tu ochutnať pizzu a pravé talianske cestoviny
– taliani na všetko majú čas a preto to treba brať s nadhľadom

Ak vás láka viac objavovanie miest a história, určite by ste mali navštíviť tieto mestá:

1,Londýn
– keďže tu nie je nikdy veľmi teplo, dá sa tu vycestovať aj v letných mesiacoch
– v lete ale musíte počítať s návalmi turistov
– dá sa tu navštíviť klasické turistické atrakcie, ale tiež môžte využiť vstupné zadarmo v niektorých muzeách a galériách
– môžte si skúsiť jazdu taxíkom, alebo dvojposchodovým autobusom

2,Miláno
– na Miláno vám stačia 3 dni (nocí)
– musíte tu počítať s časovým sklzom
– oplatí sa vidieť Duomo ( vstupné je 2€ a musíte mať zakryté kolená a ramená)
– viete si tu oddýchnuť a je to výlet v dostupných cenách
– máte možnosť vidieť mnoho krásnej architektúri

3.Praha
– oplatí sa prejsť cestu od Václavského námestia cez Staromestské námestie až po Hradčany
– musíte ochutnať pravú Sviečkovú a české pivo
– žije to tam tak ako cez deň tak aj v noci
– nájdete tam množstvo zaujímavých reštaurácii a pivovarov

4.Madrid
– určite tu zájdite na tržnicu, kde nájdete úplne všetko
– centrum mesta nenájdete, je rozdelené na veľa námestí (Plaza)
– z pamiatok by som doporučila navštíviť Temple of Debod
– v niektorých galériach je vstup od 18:00 do 20:00 zadarmo (vyzerá to v tú dobu na nekonečné rady, ale hneď ako je 18:00 sa rad veľmi rýchlo posúva a do 10 minút ste z konca radu vpredu)

 

 
Today we would like to show a list of the best European destinations for this year, which we have chosen. In each of the destinations that everyone comes to themselves, whether it is sea or monuments, and also there are cheaper and a little bit expensive destination depends only on your budget.
 
First we show you best destination close to the sea:

1.Croatia
– in 2016 one of the most visited countries because you can feel safer here
– There you will find mostly pebble beaches, but you will also find a few sand beaches (Omiš – Duče)
– If you catch the bad weather, you can also discover the historic sites, which are a lot
– in croatia you can find different price range

2.Greece
– it ´s also a good alternative for this summer
– can be found there as well pebbly and sandy beaches
– in some places you can admire the typical blue- white architecture
– beaches and cities are usually beautiful and friendly home

3,Bulgaria
– a cheaper option for a holiday suitable for larger groups
– although the sea is not too transparent than in previous destination, but still is good and warm
– there you will find wide sandy beaches
– also you can admire the varied sights in some cities such as Burgas

4.Italy

– from our choice is one of the more expensive destinations
– here you will find sandy beaches in the beautiful bay and out of it
– here it is worth to taste authentic Italian pizza and pasta
– Italians to have all the time and therefore it must take it easy

If you rather want explore cities and historical monuments, you should definitely go here:

1.London
– because there is never too warm, it can be good decision in the summer months
– but in the summer you have to reckon with influxes of tourists
– you can see here the classic tourist attractions, but you can also use free admission to some museums and galleries
– can try driving a taxi, or a double-decker bus

2.Milan
– for visit Milan you need just three days (nights)
– because everyone have time for everything, so don´t hurry
– Ii is worth to see the Duomo (entrance fee is € 2 and you have covered knee and shoulder)
– Can you relax here and it’s prices available
– You can see a lot of beautiful architecture

 

 

3.Prague
– you must try to walk the path from Vaclavské squere through the Staromestské squere to the Prague Castle
– You must try a Sviečková (not for vegetarian) and Czech beer
– city lives there during the all day as well as at night
– there is a multitude of interesting restaurants and pubs

4.Madrid
– certainly you must go to the market place, where you can find absolutely everything
– you can´tfind the city center, is´t divided into many square (Plaza)
– of the sights I would recommended to visit the Temple of Debod
– In some gallery admission from 6:00 p.m. to 8:00 p.m. is free (Looks at the time for infinite series, but as soon as 18:00 moves series very fast and if you wait 10 minutes you turn in)