Pinnawala – What you need to know

 

Pinnawala is a village located 85 km from the capital, not particularly known for the elephant orphanage which are here. It is ideal to come here for a day trip or to spend one night and enjoy the breathtaking sunset and sunrise. Although it is located in the inland, there is enough heat. In this case, you could use the pool that offers many hotels.

Pinnawala je dedinka nachádzajúca sa 85 km od hlavného mesta, no je predovšetkým známa sloním sirotčincom, ktorý sa tu prevádzkujú. Je ideálne sem prísť na jednodenný výlet alebo prespať jednú noc a užiť si neprekonateľný západ a východ slnka. A aj keď sa nachádza vo vnútrozemí, je tu naozaj dosť teplo. V takom prípade by bol hriech nevyužiť bazén, ktorý veľa hotelov ponúka.

 

How to get there / Ako sa sem dostať

From Negombo: when you leave Negombo, you have to get to the main station (we took the 200th anniversary) and from there to go by bus going to Kandy. Just make sure it goes through Kegalle or tell Pinnawala immediately, and they will understand where you are going. The bus journey took us about 4 hours. He planted us at the Karandupana crossing where it continued to Pinnawala. Next, you can either get a tuktuk like us (500RS) or wait for a bus that does not go so often.

From Colombo: It is similar to Negombo, and you will take a bus to Kandy, which runs through Kegalle. That either takes you down directly in Kegalle or as us at the Karandupana crossroad. From here it’s just a few miles to Pinnawala. You can also take the train directly to Rambukkana and from there it is just 4km to Pinnawala. The buses from Rambukkana to Pinnawala went quite often or when you did not want to wait for it you could  take a tuktuk (about 300Rs).

From Kandy: there are more ways to get here. The fastest is to go by train, which does not go so often. You can reach Rambukkana by train and from here you can continue by bus or bus, as it is just 4km away. Another option is a bus journey to Colombo / Negombo via Kegalle and get off at the Karandupan intersection. From here it’s 8km to Pinnawala and you either decide to wait for a bus that travels less often, or you can use the tuktuk.

 

Z Negombo : pokiaľ odchádzate z Negomba tak sa musíte dostať na hlavnú stanicu ( my sme si vzali tuktuk za 200RS) a odtiaľ ísť autobusom, ktorý ide do Kandy. Len sa uistite, že prechádza cez Kegalle alebo hneď povedte Pinnawala a oni pochopia kam máte namierené.  Cesta autobusom nám trvala asi cca 4 hodiny. Nás vysadil na križovatke Karandupana odkiaľ sa ďalej pokračuje do Pinnawala.  Ďalej sa buď zveziete tuktukom ako my (500RS) alebo si počkáte na autobus, ktoré ale nechodia tak často.

Z Colombo: je to podobné ako z Negombo, taktiež nasadníte na autobus smerom do Kandy, ktorý ide cez Kegalle. Ten vás buď vysadí priamo v Kegalle alebo ako nás na križovatke Karandupana. Odtiaľ je to už len pár kilometrov do Pinnawala. Tiež možte ísť vlakom priamo do Rambukkana a odtiaľ to sú len 4km do Pinnawala. Autobusy z Rambukkany smerom do Pinnawaly chodily pomerne často alebo keď by sa vám nechcelo čakať si môžte vziať tuktuk (cca 300Rs).

Z Kandy: je viacero možností ako sa sem dostať. Najrýchlejšou je ísť vlakom, ktoré ale nechodia tak často. Vlakom sa dostanete do Rambukkany a odtiaľ môžte pokračovať buď autobusom alebo tuktukom, keďže sú to len 4km. Ďalšou možnosťou je cesta autobusom smerom do Colombo/Negombo cez Kegalle a vystúpiť na križovatke Karandupana. Z tade je to 8km do Pinnawala a buď sa rozhodnete počkať si na autobus, ktoré chodia menej často, alebo využijete tuktuk. Continue reading „Pinnawala – What you need to know“

3 days in Rome


The last place that I was visiting in 2016 was Rome or the Eternal City. The capital of Italy has been my second place in Italy so I knew already what can I expected from the Italians. I arrived at Ciampino Airport, which is located about 15 km from the center,so we caught the morning peak hours instead of 30 minutes journey took about an hour fifteen minutes, but it´s normal for the big cities.
Posledným miestom, ktoré som stihla navštíviť ešte v roku 2016 bol Rím alebo večné mesto. Hlavné mesto Talianska bolo moje druhé miesto v Taliansku a tak som už vedela čo môžem od Talianov očakávať. Priletela som na letisko Ciampino, ktoré je vzdialené asi 15 km od centra a tak sme ráno chytili špičku a namiesto 30 minút nám cesta trvala asi hodinu a 15 minút, ale to sa stáva vo všetkých väčších mestách.

Continue reading „3 days in Rome“

London – Part II

V minulom článku som vám priblížila cestu do tohto zaujímavého mesta a prvý deň, ktorý som tu strávila. A dnes by som rada pokračovala ďalej.
Druhý deň sme mali typické londýnske počasie, pod mrakom a troška chladnejšie, čo nebolo úplne zle pri chodení po pamiatkách. Rozhodla som sa začať pri Parlamente a Big Bene, ktorý je naozaj veľkolepý ale je tam dosť problém si zrobiť poriadnú fotku.

 

 Hneď na druhej strane od Parlamentu môžte vidieť London Eye, z ktorého je krásny výhľad na celý Londýn. Odporúčam ale kúpiť si lístky online ak nechcete čakať v dlhej rade.
In last post I tell you more about my way to this interesting city and what I ´ve done here. So, now I want continue to tell you more about my visit. 
The second day we had a typical London weather, the clouds and a little cooler that was not entirely wrong when walking to the monument. I decided to start at the Parliament and Big Ben, which is really spectacular but there is quite a problem to take a good picture because of tousend of tourist that want to do same.
  Once on the other side of the Parliament, you can see the London Eye, from which is a beautiful view of the whole London. But I recommend you buy tickets online if you do not want to wait in a long line.
Potom som pokračovala prechádzkou popri Temži. počas ktorej som videla krásne parky a súsošia. No i samotná prechádzka má svoje čaro. Po ceste som sa zastavila pri pamiatkách ako sú katedrála sv. Pavla, ktorá patrí medzi najväčšie kresťanské stavby na svete.
Then I went on walks along the Thames. during which I saw beautiful parks and sculptures. Well i walk by the river has its own charm. Along the way I stopped at monuments such as St. Paul’s Cathedral. Paul, one of the largest Christian building in the world.
Chodník popri Temži ma zaviedol aj ku mostu Millenium, ktorý bol postavený pri príležitostí nového milénia a tiež si ho môžte pamätať z filmu Harry Potter. Je naozaj zaujímavý a celková atmosféra je úžasna, máte pocit že sa tu čoskoro zjavia smrťožrúti.
Walkway along the Thames you can see the Millennium Bridge, which was built on the occasion of the new millennium, as well as you can remember it from the movie Harry Potter. It is really interesting and the overall atmosphere is amazing, you feel that there will soon be revealing of the Death Eaters.
Ďalej som pokračovala k Tower Bridge, ktorý je vidieť už z diaľky a tak sa naskytuje veľa možností na skvelé fotky. Ale keď sa dostanete k nemu možno vás to trochu sklame, pretože vyzerá celkom obyčajne.
Next, I went to Tower Bridge, which is visible from afar so they can have a lot of opportunities for great photos. But when you get to it you can be a little disappointing because it looks quite ordinary.
Mojou poslednou zastávkou v tomto úžastnom meste bol Tower of London. Pripadala som si chvíľu ako keby som bola v inom storočí na nejakom zámku. Určite to stojí za návštevu a rada sa sem vrátim znova.
My last stop in this wonderful ancient city was the Tower of London. I felt at a moment as if I were in another century in some castle. Definitely worth a visit and I want come back again.
Bohužial som viac vidieť nestihla ale určite sa sem chcem ešte vrátiť a ísť pozrieť ešte ďalšie krásne miesta.
Unfortunately I did not manage to see more but certainly here I wish to go back and go look even more beautiful places.