Pinnawala – What you need to know

 

Pinnawala is a village located 85 km from the capital, not particularly known for the elephant orphanage which are here. It is ideal to come here for a day trip or to spend one night and enjoy the breathtaking sunset and sunrise. Although it is located in the inland, there is enough heat. In this case, you could use the pool that offers many hotels.

Pinnawala je dedinka nachádzajúca sa 85 km od hlavného mesta, no je predovšetkým známa sloním sirotčincom, ktorý sa tu prevádzkujú. Je ideálne sem prísť na jednodenný výlet alebo prespať jednú noc a užiť si neprekonateľný západ a východ slnka. A aj keď sa nachádza vo vnútrozemí, je tu naozaj dosť teplo. V takom prípade by bol hriech nevyužiť bazén, ktorý veľa hotelov ponúka.

 

How to get there / Ako sa sem dostať

From Negombo: when you leave Negombo, you have to get to the main station (we took the 200th anniversary) and from there to go by bus going to Kandy. Just make sure it goes through Kegalle or tell Pinnawala immediately, and they will understand where you are going. The bus journey took us about 4 hours. He planted us at the Karandupana crossing where it continued to Pinnawala. Next, you can either get a tuktuk like us (500RS) or wait for a bus that does not go so often.

From Colombo: It is similar to Negombo, and you will take a bus to Kandy, which runs through Kegalle. That either takes you down directly in Kegalle or as us at the Karandupana crossroad. From here it’s just a few miles to Pinnawala. You can also take the train directly to Rambukkana and from there it is just 4km to Pinnawala. The buses from Rambukkana to Pinnawala went quite often or when you did not want to wait for it you could  take a tuktuk (about 300Rs).

From Kandy: there are more ways to get here. The fastest is to go by train, which does not go so often. You can reach Rambukkana by train and from here you can continue by bus or bus, as it is just 4km away. Another option is a bus journey to Colombo / Negombo via Kegalle and get off at the Karandupan intersection. From here it’s 8km to Pinnawala and you either decide to wait for a bus that travels less often, or you can use the tuktuk.

 

Z Negombo : pokiaľ odchádzate z Negomba tak sa musíte dostať na hlavnú stanicu ( my sme si vzali tuktuk za 200RS) a odtiaľ ísť autobusom, ktorý ide do Kandy. Len sa uistite, že prechádza cez Kegalle alebo hneď povedte Pinnawala a oni pochopia kam máte namierené.  Cesta autobusom nám trvala asi cca 4 hodiny. Nás vysadil na križovatke Karandupana odkiaľ sa ďalej pokračuje do Pinnawala.  Ďalej sa buď zveziete tuktukom ako my (500RS) alebo si počkáte na autobus, ktoré ale nechodia tak často.

Z Colombo: je to podobné ako z Negombo, taktiež nasadníte na autobus smerom do Kandy, ktorý ide cez Kegalle. Ten vás buď vysadí priamo v Kegalle alebo ako nás na križovatke Karandupana. Odtiaľ je to už len pár kilometrov do Pinnawala. Tiež možte ísť vlakom priamo do Rambukkana a odtiaľ to sú len 4km do Pinnawala. Autobusy z Rambukkany smerom do Pinnawaly chodily pomerne často alebo keď by sa vám nechcelo čakať si môžte vziať tuktuk (cca 300Rs).

Z Kandy: je viacero možností ako sa sem dostať. Najrýchlejšou je ísť vlakom, ktoré ale nechodia tak často. Vlakom sa dostanete do Rambukkany a odtiaľ môžte pokračovať buď autobusom alebo tuktukom, keďže sú to len 4km. Ďalšou možnosťou je cesta autobusom smerom do Colombo/Negombo cez Kegalle a vystúpiť na križovatke Karandupana. Z tade je to 8km do Pinnawala a buď sa rozhodnete počkať si na autobus, ktoré chodia menej často, alebo využijete tuktuk. Continue reading „Pinnawala – What you need to know“

How to travel Sri Lanka in month

Our trip to Sri Lanka actually lasted only 26 days, but we still tried to make the most of it at all (including relaxation on the beach). We have been preparing for this trip for quite a long time, but as soon as the possibility of cheap flights with the UIA has come, we no longer hesitate. Our journey started in Prague at the airport from where we had an 18-hour transfer in Kiev. And after another 10 hours in the clouds, we finally landed in Colombo.

Naša cesta po Sri Lanke vlastne trvala len 26 dní, ale aj napriek tomu sme sa snažili využiť každú chvíľu naplno (čo zahrňuje aj relax na pláži ). Na túto cestu sme sa pripravovali pomerne dlho, no hneď ako sa naskytla možnosť lacných leteniek s UIA už sme viac neváhali. Naša cesta sa začala v Prahe na letisku odkiaľ sme mali 18 hodinové  medzipristátie v Kyjeve. A po ďalších desiatich hodinách v oblakoch sme konečne pristáli v Kolombe

Continue reading „How to travel Sri Lanka in month“

The Ultimate 3 days guide in Barcelona

 

Now it´s even warmer weather, but we did not even get cold to go on a trip to stunning Barcelona. And we did the right thing because this city is ideal for visiting even off-season. Just in these months, there are fewer tourists and so you have a bigger chance to see the city without waiting. Our journey started at Bratislava Airport, from which we arrived without a delay to Girona Airport, which is a bit further from Barcelona. The flight was insurmountable as we flew for a long time over the Alps, which looked like a mock-up on the geographic clock.

Teraz je už síce teplejšie počasie no nám ani zima nezabránila vydať sa na výlet do úžasnej Barcelony. A spravili sme správne, keďže práve toto mesto je ideálne na návštevu aj mimo sezóny. Práve v týchto mesiacoch tu je menej turistov a tak máte väčšiu šancu pozrieť si mesto bez väčšieho čakania. Naša cesta sa začala na Bratislavskom letisku z ktorého sme sa bez meškania dostali na letisko Girona, ktoré sa nachádza trochu ďalej od Barcelony. Let bol neprekonateľný, keďže sme dlhú dobu leteli ponad Alpy, ktoré vyzerali ako nejaká maketa na hodinách zemepisu. Continue reading „The Ultimate 3 days guide in Barcelona“

A one week Dubai itinerary

Dubai has been a long time on our bucket list. And right now, we had to enjoy it for a week. It´s the largest of the seven emirates we know especially because of its amazing projects. Most of them are accessible to everyone, so we could not miss them.

Dubai bol dlhú dobu na našom zozname krajin, ktoré chceme navštíviť. A práve teraz sme mali to štastie vychutnať si ho naplno počas siedmych dní. Je to najväčší zo siedmych emirátov, ktorý poznáme najmä kvôli jeho úžasným projektom. Väčšina z nich je dostupná pre všetkých a tak sme si ich nemohli nechať ujsť.

Day 1/ Deň 1

Arrive at Al Maktoum International Airport in Dubai.

We arrived late in the evening. First, we changed the money at the airport (they had a very good rate) and then we took a taxi for accommodation. The airport is about 60 km to Ibis One Central. We paid 180 AED (about 40 €) for the taxi, and the journey took us about an hour. The hotel was about 5 minutes from the metro and also offered a free bus to the public beach and some shopping centers.

Prílet na medzinárodné letisko Al Maktoum v Dubaji.

Prileteli sme neskoro večer. Najprv sme si zmenili peniaze na letisku (mali veľmi výhodný kurz) a potom sme si vzali taxík na ubytovanie. Letisko je asi 60 km k hotel Ibis One Central. Za taxi sme zaplatili 180 AED (cca 40€) a cesta trvala asi hodinu. Hotel sa nachádzal asi 5 minút od metra a taktiež ponúkal bezplatný autobus na verejnú pláž a do niektorých nákupných stredísk. Continue reading „A one week Dubai itinerary“

3 days in Rome


The last place that I was visiting in 2016 was Rome or the Eternal City. The capital of Italy has been my second place in Italy so I knew already what can I expected from the Italians. I arrived at Ciampino Airport, which is located about 15 km from the center,so we caught the morning peak hours instead of 30 minutes journey took about an hour fifteen minutes, but it´s normal for the big cities.
Posledným miestom, ktoré som stihla navštíviť ešte v roku 2016 bol Rím alebo večné mesto. Hlavné mesto Talianska bolo moje druhé miesto v Taliansku a tak som už vedela čo môžem od Talianov očakávať. Priletela som na letisko Ciampino, ktoré je vzdialené asi 15 km od centra a tak sme ráno chytili špičku a namiesto 30 minút nám cesta trvala asi hodinu a 15 minút, ale to sa stáva vo všetkých väčších mestách.

Continue reading „3 days in Rome“

Travel resolution for 2017

 

Čaute všetci! Na začiatok by som vám chcela popriať šťastný nový rok a ešte viac dobrodružstiev ako ste zažili v minulom roku. My sme si počas sviatkov poriadne oddýchli a nabrali nové sily a chuť objavovať. A práve v tomto článku sa dozvieš aké máme cestovateľské ciele a predsavzatia na tento rok 2017.

Continue reading „Travel resolution for 2017“

Budapest

Dnes by som vám chcela poradiť miesto na krátky i dlhší výlet. Budapešť vás ohúri svojimi pamiatkami, atrakciami a životom denným i nočným. Boli sme tam pár krát, no stále sme našli niečo nové. Nikdy sme tu nestrávili viac dní, ale aj to málo stačilo. Nájdete tam v oboch častiach mesta zaujímavé pamiatky a miesta.

Today I would like to advise yiu a  place for a shorter or longer trip. Budapest impress you with their monuments, attractions and life day and night. We’ve been there a few times, but still we found something new. We never did not spend more days here, but  it was better then nothing. There you will find both interesting parts of the city monuments and sites.

Continue reading „Budapest“

Krakow – Poland

Dnes by sme vám chceli predstaviť jedno z najkrajších miest v Poľsku. Nachádza sa v južnej časti,
neďaleko od Slovenska preto sme sa rozhodli ísť autom. My sme v tomto meste strávili tri dni a vybrali sme si hotel neďaleko centra.
V Krakove vás okúzli historické centrum, ktoré nie je dlhé ale aj tak tu nájdete veľa krásnych pamiatok.

Today we would like to introduce one of the most beautiful cities in Poland. Located in the southern part of Poland and near by Slovak boarder so we decided to go there by car. We spent three days in these charming city so we chose a hotel near the historical center.
  Krakow will enchant the historic center, which is not large but even so, you will find many beautiful sights here. Continue reading „Krakow – Poland“

Rethymno, Crete – Travel Guide

Na Kréte nájdete mnoho stredísk no ja väčšinou uprednostňujem väčšie s množstvom zábavy. Rethymno je presne také a aj keď je to tretie najväčšie mesto na ostrove je naozaj pre všetkých. Pri meste sa tiahne krásna 11 km dlhá piesočnatá pláž. Môj hotel Flisvos beach bol hneď pri pláži, čo je len výhoda ale naopak ak rozmýšľate práve, že sa tu ubytujete odporúčam vám neobjednávať si stravu. V okolí je veľa reštaurácií a taverien, kde sa dá veľmi dobre najesť. Mne sa tu veľmi páčilo a pláž bola jednoducho neprekonateľná, rovnako ako západy slnka hneď za pevnosťou. Tiež by som vám rada dala pár tipov kam ísť a čo vidieť v tomto úžasnom meste.
On Crete you can find many resorts but I usually prefer larger with lots of fun. Rethymno is just as well, and even though it is the third largest city on the island is really for everyone. Near the town stretches a beautiful 11 km long sandy beach. My Flisvos Beach hotel was right next to the beach, which is only an advantage but on the contrary, if you just thinking that staying here suggest you do not  pre – order half board or all inclusive. There are many restaurants and taverns where you can eat very well. For me it´s was great and really liked the beach that was simply invincible, like sunsets right in strength. Also, I will be happy to give a few tips where to go and what to see in this amazing city.
Čo musíte vidieť
 • pevnosť Fortrezza  – pýši sa nad mestom, je to pozostatok z benátsko – tureckej nadvlády a určite si ju hneď všimnete aj z pláže a je to zdarma 
 • Benátsky prístav – nachádza sa hneď za súčasným prístavom a môžte si tu všimnúť aj úžasný maják, ktorý sa však už nevyužíva
 • Mestský park- je to jediný park v meste ale zato je naozaj veľkolepý a mne pripomínal skôr botanickú záhradu a tiež to bolo moje najobľúbenejšie miesto
 • Múzeum – historické múzeum, cena vstupného je 2€/osobu a pre deti zvýhodnené 1€.
What you need to see
 • Fortrezza – boasting over the city, it is a remnant of Venetian – Turkish rule 
 • and be sure to notice it right away from the beach and it’s free
 • Venetian Port – located right behind the current port and you can here notice the amazing lighthouse, which, however, no longer used
 • City park is the only park in the city but it is truly spectacular and reminded me of the first botanical garden and also it was my favorite place
 • Museum – Museum of History, Admission is € 2 / person, children € 1 discount.
 
Kam sa ísť najesť a za zábavou
 • Manolis Place – reštaurácia bola hneď pri hoteli a robili tam skvelý gyros ale aj iné špeciality
 • Aypa – bar priamo v centre mesta, kde sa môžte osviežiť skvelými kokteilom
 • Le Dome – ďalšia skvelá reštaurácia so skvelým výhľadom na more
 • Yaourtaki – jogurtéria s najlepším mrazeným jogurtom
Where to go eat and have fun
 • Manolis Place – restaurant was directly at the hotel and did great there but the gyros and other specialties
 • AYPA – bar in the city center, where you can take great coctails
 • Le Dome – another great restaurant with a great view of the sea
 • Yaourtaki – yogurt bar with the best frozen yogurt

 

O možnostiach na výlety som písala v tomto článku. Samozrejme ako všade tiež tu nájdete na pláži rôzne vodné športy. Možno sa pýtate čím je teda toto miesto iné ako ostatné? Tak ja vám to skúsim priblížiť. Nenájdete tu na pláži veľa turistov sú tak nejak roztrúsený a tak sa vám nestane, že by ste nemali súkromie. Ak sem prídete v správny čas tak môžte vidieť liahnuť sa malé korytnačky careta – careta, ktoré sú tu zákonom chránené. A síce na pláži máte pokoj ale večer sa centrum mení a je plné ľudí a bohatý nočný život vás tu určite neminie.
The possibilities for to take a trip I have written in this article. Of course, as everywhere, you will also find on the beach various water sports. You may ask what this place is therefore different than others? So I’ll try to bring you. You will not find many tourists on the beach are so scattered and so somehow happen to you that you should not have privacy. If you come at the right time so you can see the baby turtles hatch Careta – Careta, which are protected by law. And although you have calm on the beach but in the evening the center is changing and is full of people and a rich night life you definitely will not miss you.
Pre mňa to boli skvelo prežité dni ale moja cestovateľská dušička sa už nevie dočkať na ďalšiu cestu, uvidíme kam ma zavedie. A čo vy tiež sa sem chystáte? A ak máte nejaké otázky ohľadom tohto miesta určite sa spýtajte, budem len rada.
For me, it were great days but my adventurous soul already can not wait for the next trip, we’ll see where it takes me. What you also going to be here? And if you have any questions about this place don´t be afraid to ask,I´ll be glad.

Stockholm, Sweden

Čo vás napadne keď sa povie mesto ktoré spájajú ostrovčeky a kanály? Že to musia byť Benátky. A čo keby sme išli po mape trochu vyššie. Prst nám padne práve na Štokholm a nie len tak náhodou,  toto mesto sa môžme považovať za „Benátky Severu“. A práve tu sme sa ocitli celkom spontánne a hlavne príčinou lacných leteniek.
What do you think of when you hear the city that connect the islands and canals? It must be Venice. And what if we go a little above the map. Finger fits us just to Stockholm and not just by chance, this town we can be considered as‘ Venice of the North „. This is where we found ourselves quite spontaneously and the main causes of cheap flights.
Prileteli sme na letisko Skavsta, ktoré bolo asi hodinku cesty autobusom do centra Štokholmu. Ale aspoň sme mali možnosť vidieť aj niečo málo z nádhernej švédskej prírody. Na nasledujúcich päť nocí sa naším útočiskom stal Hostel Generator, najmä kvôli jeho polohe neďaleko od centra.
We arrived at Skavsta airport, which was about an hour bus ride to the center of Stockholm. But at least we have seen a little of the beautiful Swedish countryside. For the next five nights became our next home Generator Hostel, mainly because of its location near the center.
Ale poďme ďalej, predtým ako sme sa sem vybrali som vôbec nemala poňatia čo od tohto mesta môžem očakávať, iba že to bude drahé. Nakoniec ma prekvapilo a väčšinou všetko stálo iba o trochu viac ako v ostatných metropolách.
But let’s move on, before we were here, I chose not to have a clue as to this city can expect only that it will be expensive. Finally, I was surprised and mostly everything was  only slightly more expencive than in other big cities.

 

Keďže sme nebývali ďaleko od centra snažili sme sa prejsť všetko pešo, čo sa veľa krát oplatilo a našli sme aj niečo o čom sme nevedeli. Ako prvé sme teda išli na Gamla Stan, čo je hlavné centrum a nachádza sa tu mnoho pamiatok a múzeí. Očaria vás tu krásne úzke uličky a zaujímavé domčeky. Tiež tu stoja dve ikonické domčeky, ktoré sú najstaršie v celom meste a hneď ich ľahko spoznáte. Trochu ďalej je kráľovský palác pri ktorom sa tradične o 12:00 mení stráž a je to úžasný zážitok. Hneď pri paláci je múzeum mincí, ktoré je zadarmo ako väčšina múzeí na ostrove Gamla Stan.
Since we did not live far from the city we tried to go through all by the foot, which is worth a lot of times and we found something we did not know about. So we first went to Gamla Stan which is the main center and there are many monuments and museums. You will be fascinated by this beautiful narrow streets and interesting houses. See alsotwo iconic houses, which are the oldest in the city and now its easy to recognize. A little further is the royal palace in which it is traditionally at 12.00 guard is changing and it’s an amazing experience. Once at the Palace of the Mint Museum, which is free as most of the museums on the island of Gamla Stan.

 

Troška dlhšou prechádzkou sme sa ďalší deň vydali na ostrov Djurgarden. Práve tu sa nachádza hádam najznámejšie múzeum Vasa a to sme nesmeli vynechať. Všetci ktorých aspoň trochu zaujímajú dejiny a Vikingovia budú ohúrení tak ako ja. Vstupné je 130 SEK pre dospelých a deti do 18 rokov to majú zdarma. Hlavne sa nenechajte odradiť dlhou radou, pretože ide veľmi rýchlo a my sme nečakali dlhšie ako 10 minút. Na tomto ostrove sú aj iné rovnako známe múzeá ako Nordiska musset, Skansen alebo Abba museum.
A little longer we walk the next day we went to the island of Djurgarden. There currently is perhaps most famous Vasa Museum, and we were not allowed to miss. All of which at least a little interested in history and the Vikings will be impressed as I do. Entrance fee is 130 SEK for adults and children under 18 years to be free. Especially do not be discouraged long waiting line, because it is very fast and we did not wait more than 10 minutes. On this island there are other well-known museums like Nordiska Musset, Skansen museum or Abba museum.
Medzi ďalšie naše zastávky patrila veža Stadshuset z ktorej za poplatok 50 SEK sa dostanete hore a uvidíte Štokholm ako na dlani. Bola to určite jedna z mojich najobľúbenejších miest zo Štokholmu.
Another stop was tower of Stadshuset which charge 50 SEK you get up and see Stockholm at the hand. It was definitely one of my favorite places in Stockholm.
V tomto krásnom meste je ešte veľa vecí, ktoré sa opatí vidieť ako Drottnigholm palác, Fotografiska musset, Nobel musset  a mnoho ďalších. No nám sa nechcelo stále hnať za pamiatkami a tak sme si chceli užiť a vcítiť sa do atmosféry tohto mesta a nechať sa ňou unášať. Mňa úplne toto mesto dostalo a tak sa sem ešte určite vrátim. A ešte malý tip na záver, neberte si sem hotovosť úplne všade sa dá platiť kartou.
In this beautiful city there are still many things to see again as Drottningholm Palace, Fotografiska Musset, Nobel Musset and many others. But we still did not want to rush for monuments and so we want to enjoy and feel the atmosphere of this city and be carried away by it. I think this city got me completely and so I definitely return there. And another little tip at the end, do not take cash here everywhere you can pay by credit card.